Aliejus liturginėms žvakėms, fakelams ir dekoratyvinėms lempoms 5L

€26,00
Liturginis aliejus, skirtas bažnytinėms žvakėms. Bekvapis, sudarytas taip, kad nedūmytų. Skystas žemoje temperatūroje, neužšąla net iki -35 0 C.

5 l talpos bekvapė liturginė alyva, skirta žvakėms, lempoms ir fakelams. Produktas sertifikuotas kaip nedūmijantis.

Paskirtis: liturginėms žvakėms, deglams ir paprastoms bei dekoratyvinėms aliejinėms lempoms.

Naudojimas: atsukite dangtelį, supilkite į lempą, įdėkite dagtį, uždegkite.

Įspėjimas: nepilkite, kol dega dagtis.

Atsargumo priemonės: Įkvėpus ir nurijus gali būti mirtinai pavojinga. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos išsausėjimą ar įtrūkimus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo karščio / kibirkščių / atviros liepsnos / įkaitusių paviršių - Rūkyti draudžiama.

Kilus gaisrui: gesinti putomis, gesinimo milteliais, CO 2 , vandens dulksna.

Prarijus: Patekus į organizmą, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų centrą arba į gydytoją. Neskatinti vėmimo. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje, užrakintoje ir raktais rakinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje!
Įspėjimas: šio skysčio pripildytas lempas laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įspėjimas: vos vienas gurkšnis lempų aliejaus ar net lempos dagčio čiulpimas gali sukelti gyvybei pavojingą plaučių pažeidimą.

Sudėtyje yra: Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių angliavandenilių (EB ženklinimas: 918-481-9)
Galimas nedidelis aliejaus pageltimas. Tai natūralus poveikis, atsirandantis dėl skysčio savybių, ir tai nėra produkto defektas.
Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos.